ලීසිං

කොමර්ෂල් ක්‍රෙඩිට් ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී විසින් පුද්ගලික හා වාණිජ වාහන, ත්‍රිරෝද රථ, යතුරුපැදි, විශේෂ කාර්ය වාහන, යන්ත්‍රෝපකරණ සහ කෘෂිකාර්මික උපකරණ ඇතුළු පුළුල් පරාසයක වාහන සහ උපකරණ සඳහා ලීසිං විසඳුම් ලබා ගත හැක.

මෝටර් රථ ණය

මෝටර් රථ ණය යනු මෝටර් රථ මිලදී ගැනීම සඳහා කොමර්ෂල් ක්‍රෙඩිට් ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී සිය ගනුදෙනුකරුවන...

වැඩි විස්තර

පැය-කින් මුදල්

පැය-කින් මුදල් නම් මූල්‍ය පහසුකම පාරිභෝගිකයින්ට තවදුරටත් අමතර ඇපයකින් තොරව තමන් සන්තකයේ ඇති වාහනවලට...

වැඩි විස්තර