கண்ணோட்டம்

கொமர்ஷல் கிரெடிட் அன்ட் பினான்ஸ் பி.எல்.சி வரவேற்கிறோம். இலங்கையின் கண்டி நகரில் ஒரு தனியார் வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு நிறுவனமாக கொமர்ஷல் கிரெடிட் (பிரைவேட்) லிமிடெட் அக்டோபர் 4, 1982 இல் நிறுவப்பட்டது. மேற்குறிப்பிட்ட சட்ட விதிகளின் கீழ் டிசம்பர் 16, 1989 அன்று ஒரு பொது கடன் பொறுப்பு நிறுவனமாக கொமர்ஷல் கிரெடிட் அன்ட் பினான்ஸ் பி.எல்.சி பதிவு செய்யப்பட்டது.

இந்நிறுவனம் 2008 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 8 ஆம் திகதியன்று 2007 ஆம் ஆண்டின் 07 ஆம் இலக்க நிறுவனச் சட்டத்தின் கீழும், ஆகஸ்ட் 6, 2011 அன்று 2011 ஆம் ஆண்டின் 42 ஆம் இலக்க நிதி வணிகச் சட்டத்தின் கீழும் மீண்டும் பதிவு செய்யப்பட்டது. ஜூன் 1, 2011 அன்று, ​​கொழும்பு பங்குச் சந்தை டிரிசவி மன்றத்தில் நிறுவனத்தின் பங்குகள் பட்டியலிடப்பட்டபோது அதன் பெயரனது வணிக கடன் பி.எல்.சி என்று மாற்றியது. 2011 ஆம் ஆண்டின் 42 ஆம் இலக்க நிதி வணிகச் சட்டத்தின் விதிகளின்படி, நிறுவனம் 17 மே 2012 முதல் நடைமுறைக்கு வரும் வகையில் அதன் பெயரை கொமர்ஷல் கிரெடிட் அன்ட் பினான்ஸ் பி.எல்.சி என மாற்றியது.

வேளாண்மைக்கான கடன் வழங்களில் முதன்மை கவனம் செலுத்தி நிறுவனம் முதலில் அமைக்கப்பட்டது. அதன் தொடக்கத்திலிருந்தே, நிறுவனம் பல ஆண்டுகளாக ஒரு வலுவான செயல்முறை மற்றும் தொழிநுட்பத்துடனான கலாச்சாரத்திலிருந்து பயனடைந்துள்ளது. இருப்பினும், . இந்த மாறும் குழு ஒரு புதிய பார்வையைக் கொண்டு வந்தது; மதிப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு கலாச்சாரம் நிறுவனம் அக்டோபர் 2009 இல் தனது பெரும்பான்மை பங்குகளை மாற்றி ஒரு புதிய நிர்வாக குழுவை உருவாக்கியது. இந்த உறுதியான குழுமமானது புதிய தத்துவத்துடன் கூடிய விழுமியம் மற்றும் கலாசாரத்தின் மூலமாக சிறந்த வெற்றியை நிறுவனம் நீண்ட காலத்திற்கு அடைய வழிவகுக்கின்றது , இதன் மூலம் ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்தின் அர்த்தமுள்ள வளர்ச்சிக்கு பங்களிக்கிறது.

நோக்கம்

சிறு சிறு அன்பான விடயங்கள் மூலம் இன்னொருவருடைய வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்தக்கூடிய தலைவர்களை உருவாக்குதல்.

தூரநோக்கு

மிகவும் சுயாதீனமான ஊழியர்களினது, பங்குகளினது, செயல்திறனது, தன்மையினால் பாராட்டப்படக்கூடிய நிறுவனமாக போற்றப்படல்.

இலக்கு

மிகவும் சக்தி வாய்ந்த நிறுவனமாக, நிறுவனத்தின் எல்லா மட்டத்திலும் தலைவர்களை உருவாக்கி சமூகத்திற்கு ஆர்வத்துடன் சேவை செய்யும் வகையில் முன்னேற்றுதல்.