දළ විශ්ලේෂණය

කොමර්ෂල් ක්‍රෙඩිට් ඇන්ඩ් ෆයිනෑන්ස් පීඑල්සී 1982 ඔක්තෝබර් 4 වන දින සමාගම් පනත යටතේ මහනුවර නගරයේ පුද්ගලික සීමිත වගකීම් සමාගමක් ලෙස කොමර්ෂල් ක්‍රෙඩිට් (පුද්ගලික) සමාගම ලෙස ආරම්භ කරන ලදී. ඉන්පසු 1989 දෙසැම්බර් 16 වන දින කොමර්ෂල් ක්‍රෙඩිට් ලිමිටඩ් ලෙස පොදු සීමිත වගකීම් සමාගමක් ලෙස ලියාපදිංචි කරන ලදී.

2008 අප්‍රියෙල් 8 වන දින 2007 අංක 07 දරණ සමාගම් පනත යටතේ සහ 2011 අගෝස්තු 6 වන දින 2011 අංක 42 දරන මූල්‍ය ව්‍යාපාර පනත යටතේ සමාගම නැවත ලියාපදිංචි කරන ලදී. 2011 ජූනි මස 01 වන දින කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ කොටස් ලැයිස්තුගත කළ විට සමාගමේ නම තවත් වෙනසකට භාජනය වී කොමර්ෂල් ක්‍රෙඩිට් පීඑල්සී බවට පත්විය. 2011 අංක 42 දරණ මූල්‍ය ව්‍යාපාර පනතේ විධිවිධානවලට අනුකූලව සමාගම 2012 මැයි 17 දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි එහි නම කොමර්ෂල් ක්‍රෙඩිට් ඇන්ඩ් ෆයිනෑන්ස් පීඑල්සී ලෙස වෙනස් කළේය.

සමාගම මුලින් පිහිටුවන ලද්දේ කෘෂිකාර්මික ණය දීම කෙරෙහි මූලික අවධානය යොමු කරමිනි. ආරම්භයේ සිටම සමාගම ශක්තිමත් ක්‍රියාවලියක් සහ පද්ධති මත පදනම් වූ සංස්කෘතියක් වසර ගණනාවක් පුරා ප්‍රතිලාභ ලබා ගත්තේය. කෙසේ වෙතත්, සමාගම 2009 ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී එහි බහුතර කොටස්වල වෙනසක් සිදු කළ අතර එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සමාගමේ කළමනාකරණය සඳහා නව කළමනාකරණ කණ්ඩායමක් පත්වුණි. මෙම ක‍්‍රියාශීලී කරමනාකරණ කණ්ඩායම සමාගම සඳහා නව දර්ශනයක් ගෙන ආවේය. එකී දර්ශනය වටිනාකම් මත පදනම් වූ සංස්කෘතියක් මඟින් සමාගම දිගු කාලීනව වැඩි සාර්ථකත්වයක් කරා ගෙන යෑමටත් එමඟින් සමස්ත සමාජයටම අර්ථවත් සංවර්ධනයට දායකත්වයක් දීමටත් හැකියාව ලැබී තිබේ.

අරමුණ

පුංචි පුංචි ආදරබර වැඩ කරමින් මිනිසුන්ගේ ජීවිත ඔසවා තබන නායකයන් බිහිකිරීම

දැක්ම

තම ජනතාව, හවුල්කාරිත්වය සහ කාර්යසාධනය අගය කරන වඩාත්ම නිදහස් සමාගම වීම.

මෙහෙවර

සමාජයට ඉතා උනන්දුවෙන් හා උද්‍යෝගයෙන් සේවය කිරීම සඳහා ආයතනාය් සෑම මට්ටමකම නායකයින්, සංවර්ධනය කර පෝෂණය කරන ක‍්‍රියාශීලී මූල්‍ය සමාගමක් වීම.